กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาและครู(รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา) ณ 29 มี.ค.67

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาและครู(รักษาการในตำแหน่งผอ.สถาน […]

Read more
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน(อัตราจ้าง 9,000 บ. และ 15,000 บ.)

Read more
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อมูลพนักงานราชการ ปี พ.ศ.2567

Read more
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ณ 7 มี.ค.2567

Read more
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อมูลข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

Read more
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อมูลการบรรจุนักศึกษาทุนและผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีพิเศษ(ว 16/2557)

Read more
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อมูลลูกจ้างประจำ ณ 22 กุมภาพันธ์ 2567

Read more
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อมูลอัตรากำลังของสถานศึกษา

Read more